AGES
CIVILIZATIONS
RELIGIONS
LANGUAGES
STATES
CATEGORIES

Battle of Badr

13.3.624

AGEMedieval Age
STATES Islamic State
PREVIOUS MILESTONEBattle of Catalaunian Plains/ Attilla could also be Defeated, 20-6-451
NEXT MILESTONEShahnameh/ Book of Kings, 0/0/977
MEANWHILE
CIVILIZATIONS
Arabian
RELIGIONS
Islam

İslamiyetin genişleme ve yayılma döneminin başlangıcı kabul edilir. Ayrıca Bedir Savaşı ile Hz. Muhammed’in liderliği kanıtlanmış ve birçok kabile Hz. Muhammed’e katılmaya başlamıştır.

Hz. Muhammed’in Mekke’deki varlığı Kureyş Kabilesinin otoritesini ve doğal olarak ticaretini tehdit etmekte idi. Hz. Muhammed kendisine ve Müslümanlara yönelik artan baskı ve ölüm tehditleri sebebiyle kendisinin yanında yer alan Mekkeliler ile birlikte Mekkenin 200 km kuzeyinde yer alan Medine’ye göç etti. (620)

Hz.Muhammed’e inananların sayısı Medine’de her geçen gün artıyordu. 623 yılında Medineliler Mekkelilerin ticaret kervanlarını yağmalamaya başladılar. He geçen gün daha büyük yağma birlikleri Mekke kervanlarına saldırıyor fakat Medineli casuslar tarafından uyarılan kervanlar baskınların büyük bir bölümünden kurtuluyorlardı. 624 yılında aralarına casus sızmasını önlemek için 12 kişiden oluşan bir yağma grubu Yemen’den Mekke’ye gitmekte olan bir kervana hacı kılığında dahil oldular. Fakat bir sorunları vardı. Kervan’a hemen saldırırlarsa savaşmaları yasak olan Ramazan ayında savaşmış olacaklar beklerlerse ise yine savaşmaları yasak olan Mekke’de (kutsal şehir) savaşmış olacaklardı. İlk kuralı çiğnemeyi seçtiler ve kervana saldırdılar.

Mekke’nin en büyük tüccarlarından Abu Sufyan’nın kervanı Gazze’den Mekke’ye doğru yol almaktaydı ve bu son baskından sonra Hz. Muhammed’in kendi kervanına da saldırmasından korkuyordu bu nedenle Mekke’den yardım istedi. Abu Jahl bu yardım talebine 1300 kişilik (700 develi – 100 atlı) adam ile cevap verdi ve adamları ile beraber Mekke’nin dışında mevzilendi. Muhammed’in ise 300 kişilik (70 Develi – 2 Atlı) birliği bulunuyordu.

Abu Sufyan Mekke’ye güvenle giriş yaptığını Abu Jahl’e bildirdi. Abu jahl’in 400 adamı artık beklemenin ve nöbet tutmanın bir anlamı kalmadığı için Mekke’ye geri döndüler. Abu Jahl ise Hz. Muhammed ile savaş meydanında karşılaşmak istiyordu.

Abu Jahl Bedire geldiğinde Hz. Muhammed adamlarının bir bölümünü Hz. Ebubekir’in önerisi ile Mekkelilerin olabildiğince yanına konumlandırdı ve kendisi emir verinceye kadar saldırmamalarını emretti. Mekke’liler ilk başta düello için 3 savaşçı gönderdiler, düelloya çıkan Ali ve Hamza rakiplerini öldürdüler ve Ubaidah’ın yardımına gittiler. Ubaidah düellodan ağır yaralı olarak kurtuldu fakat birkaç gün sonra öldü. Bu nedenle Ubaidah ilk İslam şehidi olarak anılmaktadır. Birkaç düellonun daha ardından Mekke’liler saldırıya geçti, İslam’ın yayılmasında da önemli bir rol oynayacak savunma düzeni ve okçular ile Hz. Muhammed’in birliği Abu Jahl ve Mekke’li savaşçıları yenmeyi başardı.

Abu Jahl ağır yaralı olarak ele geçirildi ve İslamiyeti kabul etmesi istendi, Abu Jahl bu daveti kabul etmedi ve kafası vuruldu.